o Nas

Naszą misją jest wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i edukacji ich dzieci.

Szczególnie zależy nam na budowaniu dialogu, czyli otwartych i szczerych relacji z rodzicami. Uważamy, że wymiana informacji, wszelkich pomysłów, czy sugestii może przyczynić się do sukcesu, jakim dla nas jest szczęśliwe, radosne dziecko.

Klub Dudusia jest prywatnym żłobkiem, prowadzącym działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (czyli nowej, tzw.  „ustawy żłobkowej”).

Spełniamy wszystkie warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, co oznacza, że nasz lokal uzyskał pozytywne opinie m.in. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego na prowadzenie tego typu działalności.

Jesteśmy placówką działającą legalnie, na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 86/Z/2013.
Nadzór nad naszym żłobkiem sprawuje Prezydent M. St. Warszawy.

Powierzając nam opiekę nad dzieckiem, możecie mieć Państwo pewność, że Klub Dudusia jest miejscem, gdzie dołożono wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie warunki pobytu i bezpieczeństwa najmłodszym.

Opieka nad małymi dziećmi, a istotne regulacje prawne – czyli, o czym każdy rodzic oddający dziecko pod opiekę żłobka lub klubu dziecięcego powinien wiedzieć.

  • icoUstawa.pdf, Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235)
  • icoRozporzadzenie.pdf, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)