Założenia programowe

Żłobek „Klub Dudusia” – powstał zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Naszym głównym celem jest:
• Zapewnienie bezpieczeństwa, ciepła i wszechstronnego rozwoju dziecka w warunkach bytowych maksymalnie zbliżonych do warunków domowych.
• Zapewnienie dzieciom równego dostępu do wszystkich zajęć.
• Kształtowanie w dzieciach prawidłowych postaw i zachowań.
• Rozwijanie w dzieciach umiejętności współdziałania i wzajemnego wspierania się podczas nauki i zabawy.
• Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów.
• Zapewnienie dzieciom możliwości doświadczania i eksperymentowania, poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.
• Troska o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.

Program kładzie nacisk na rozwój twórczego i intelektualnego potencjału dziecka i opiera się na trzech głównych filarach:

1. Nauka poprzez zabawę i doświadczenia
2. Kształtowanie umiejętności społecznych
3. Wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień

Chcemy, aby nasze dzieci czuły się bezpiecznie i miały zapewnione komfortowe warunki do rozwoju, aby kojarzyły to miejsce jako drugi dom, w którym otaczają je przyjazne, wyrozumiałe i ciepłe osoby.

Kształtując poczucie własnej wartości i ucząc tolerancji  będziemy pomagać dzieciom w pokonywaniu trudności oraz umożliwimy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań.

W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej kierować się będziemy takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie, współpraca, tolerancja.

Będziemy dążyć do tego, aby kwalifikacje i umiejętności opiekunów, aktywne metody pracy oraz nowatorskie rozwiązania programowe gwarantowały, że dzieci opuszczając Klub Dudusia posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im udany start w przedszkolu.